Rätt 5HTP piller dosering tillägg för ett bättre resultat

Du vet hur mycket du måste ta 5HTP piller doseringen? Doseringen är olika beroende på behov och mål.

Kliniska prövningar av 5HTP bedrivs under olika förhållanden har resulterat i begränsade bevis som tyder på en plats i terapi för ångest, depression, och neurologiska tillstånd där brist på serotonin är en bidragande faktor. 5HTP kan också vara en effektiv aptit suppressant, men det behövs ytterligare kliniska prövningar. För att förbättra behov och användningsområden, kan nu du läsa artikeln om doseringen att du måste ta detta tillägg.

Saker att veta

kompletterande 5HTP doser har använts för att förbättra humöret, minska stress, undertrycka aptit och främja bättre sömn. 5HTP (5-Hydroxytryptophan eller Oxitriptan) är en naturligt förekommande förening som serverar många viktiga roller i den kroppen. 5HTP produceras naturligt i levern från nedbrytningen av tryptofan.

5HTP har använts för en mängd åkommor inklusive ångest, olika sömnstörningar, hyperaktivitet sjukdomar, cerebellär ataxi, depression, primär fibromyalgi och migrän.

Hur man tar den bästa dosen

Senaste kliniska prövningar ger inte adekvat dosering riktlinjer. Studier i depression har använt 5HTP 200 till 300 mg/dag uppdelat på 3 – 4 doseringstillfällen att förhindra möjliga illamående.

En typisk dos av 5HTP är i intervallet 300-500 mg, tas antingen en gång dagligen eller uppdelat på flera doser. Lägre doser kan också vara effektiva, men oftast när det paras ihop med andra ämnen. För att minska matintag, bör 5HTP tas med en måltid eftersom det ökar mättnadskänslan från mat intag (snarare än att minska aptit/hunger).

5HTP bör inte tas med någon neurologiska läkemedel som har ordinerats för ett antidepressivt läkemedel eller andra kognitiva ändamål såvida inte rensas av en läkare. Detta är viktigast för SSRI-användning, vari i kombination med 5HTP är potentiellt dödliga.

Om du misstänker överdosering, kontakta omedelbart Giftinformationscentralen eller akuten. Om du missar en dos av 5HTP, försöka ta det så snart du kommer ihåg. Men om det är snart dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och återuppta din regelbunden dosering planerad. Inte dubbla doser för att kompensera för glömd dos.

Nu, kan du köpa komplettera med 5HTP eftersom doseringen är känt. Vi rekommenderar också den Evolution bantning komplettera med 5HTP som den bästa tillägget. Detta piller är recommendable för köp och få fördelarna. Därför, klicka bara på den rätt som avses här. Tillverkaren kommer att erbjuda den bästa rabatt, pris och garanti för produktens 5HTP från Evolution bantning.

 5-HTP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>