Hur att ta tillägg 5HTP dosering med den bästa dosering

Tar 5HTP som ett komplement kommer inte bara ge din hälsa men också bästa liv. Här måste du veta den exakta 5HTP dosen av tar detta tillägg.

kompletterande 5HTP doser har använts för att förbättra humöret, minska stress, undertrycka aptit och främja bättre sömn. 5HTP (5-Hydroxytryptophan eller Oxitriptan) är en naturligt förekommande förening som serverar många viktiga roller i den kroppen. 5HTP produceras naturligt i levern från nedbrytningen av tryptofan. Denna produkt är tillgänglig att ta som ett bra komplement. Vad är dock exakt dosering som du måste ta?

Detaljer och användningsområden

5HTP är föregångaren till serotonin och signalsubstansen ibland bjudet ut till vara ansvarig för lycka. 5HTP är ett enkelt sätt att öka hjärnans serotonin nivåer genom att kringgå det hastighetsbegränsande steget användare skörda belöningar eller farorna med ökad hjärnans serotonin.

Kliniska prövningar av 5HTP bedrivs under olika förhållanden har resulterat i begränsade bevis som tyder på en plats i terapi för ångest, depression, och neurologiska tillstånd där brist på serotonin är en bidragande faktor. 5HTP kan också vara en effektiv aptit suppressant, men det behövs ytterligare kliniska.

Dosering

5HTP fungerar som en metabolisk mellanhand i produktionen av Serotonin och Melatonin från tryptofan. Vissa människor ta tryptofantillskott för humör förbättring och aptit dämpning ändamål. Dock en dosering av 5HTP istället undviker en av de metabola stegen och kan därför mer direkt. Lämpliga 5HTP dosering kan bidra till att öka nivåerna av neurotransmittorer Serotonin och Melatonin i hjärnan.

Senaste kliniska prövningar inte ger adekvat dosering riktlinjer. Studier i depression har använt 5HTP 200 till 300 mg/dag uppdelat på 3 – 4 doseringstillfällen att förhindra möjliga illamående.

Hur du tar

en typisk dos av 5HTP är i intervallet 300-500 mg, tas antingen en gång dagligen eller uppdelat på flera doser. Lägre doser kan också vara effektiva, men oftast när det paras ihop med andra ämnen. För att minska matintag, bör 5HTP tas med en måltid eftersom det ökar mättnadskänslan från mat intag (snarare än att minska aptit/hunger).

5HTP bör inte tas med någon neurologiska läkemedel som har ordinerats för ett antidepressivt läkemedel eller andra kognitiva ändamål såvida inte rensas av en läkare. Detta är viktigast för SSRI-användning, vari i kombination med 5HTP är potentiellt dödliga.

Om du har förstått hur du tar med vissa dosering, nu kan du köpa detta tillägg så snart som möjligt till veta resultatet. Du kan köpa denna ursprungliga tillägg endast på den officiella hemsidan. Vet du hur man hittar den 5HTP officiella hemsidan? Hitta bara länken här så får du detta 5HTP tillägg betrodd webbplats. Den officiella webbplatsen ger sina bästa produkt med hög kvalitet.

 5-HTP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>