Продукти за спортно хранене за подобряване на представянето на спортистите

Продуктите за спортно хранене се радват на висока степен на лоялност. Ако потребителите на даден продукт смятат, че могат да открият положителна разлика в производителността, те ще се придържат към нея.