Bästa översyn av 5HTP biverkningar och effektivitet

Finns det biverkningar 5HTP hittas? Genom att läsa denna artikel, vet du de recensioner och biverkningar av detta 5HTP.

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion medan tar 5-hydroxytryptophan (den aktiva ingrediensen i 5HTP) nässelutslag, svåra andningssvårigheter, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg. 5-Hydroxytryptophan eller 5HTP, används ofta som ett komplement till att öka serotoninnivåerna. Hjärnan använder serotonin reglera humör, aptit och andra viktiga funktioner. Dock finns det några biverkningar av detta 5HTP?

Användning av 5HTP

5-hydroxytryptophan har använts i alternativ medicin som hjälp att lindra symtomen på ångest, depression, fibromyalgi, sömnlöshet, kronisk huvudvärk, premenstruella syndrom och hetsätning relaterade till fetma, ADHD, och kronisk huvudvärk. 5-hydroxytryptophan har också använts vid behandling av vissa kramper och symtom på Parkinsons sjukdom.

Enligt en studie, ta en 5HTP tillägg av 50 till 3.000 milligram varje dag kan förbättra symtomen vid depression, hetsätning, kronisk huvudvärk och sömnlöshet. 5HTP tas också för att lindra symtomen på fibromyalgi, kramper och Parkinsons sjukdom. Eftersom personer med fibromyalgi har låga serotonin nivåer, kan de hitta viss lättnad från smärta, morgonstelhet och sömnlöshet.

Biverkningar

5HTP är möjligen säkert när man tar genom munnen på lämpligt sätt. 5HTP har använts på ett säkert sätt i doser upp till 400 mg dagligen i upp till ett år. Vissa människor som har tagit det har emellertid utvecklat ett tillstånd som kallas eosinofili-myalgi syndrom (EMS), ett allvarligt tillstånd som innebär extrem muskel ömhet (myalgi) och blod avvikelser (eosinofili). Vissa människor tror EMS kan orsakas av en oavsiktlig ingrediens eller främmande ämne i vissa 5HTP produkter. Det finns dock inte tillräckliga vetenskapliga bevis för att vet om EMS orsakas av 5HTP, en förorening eller någon annan faktor. Tills mer är känt, bör 5HTP användas med försiktighet. Andra potentiella biverkningar av 5HTP inkluderar halsbränna, magont, illamående, kräkningar, diarré, trötthet, sexuella problem och muskelproblem.

Dock mycket av den tillgängliga informationen om 5HTP användningen tycks vara anekdotiska, och säkerheten och effektiviteten av detta tillägg är fortfarande under utredning. Därför är det också betydande säkert att ta tillägget. Du kan ta detta tillägg just nu på den officiella hemsidan. För att besöka den officiella hemsidan, kan du klicka på länken här. Det leder direkt du kan skicka och gå till deras officiella hemsida. Den officiella hemsidan kommer se till att du får tillförlitliga och garanterade 5HTP produkten.

 5-HTP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>